รองผู้อำนวยการรักษาภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาผู้นำมัสยิด ขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)สู่ชุมชนเข้มแข็ง: รองผู้อำนวยการรักษาภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาผู้นำมัสยิด ขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)สู่ชุมชนเข้มแข็ง                 28 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ที่มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อิสลามศาสนาแห่งความเมตตา: พึงรู้เถิดว่า อิสลามเป็นศาสนา ที่วางอยู่บนรากฐาน แห่งความเมตตา เมตตาเพื่อนมนุษย์ เมตตาสรรพสัตว์ อัลลอฮฺมิได้ส่งท่านนบีมุฮัมหมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) มายังโลกนี้ นอกจากเพื่อแผ่ความเมตตา ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก ดังคำดำรัส ของอัลลอฮฺ... ความว่า “และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาส จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน ในงานเมาลิดกลางยะลาสู่อาเซียน งานเมาลิดกลาง จ.ยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม –
นักอ่านกุรอาน กอรีจาก จังหวัดยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการทดสอบอ่านคำภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ สู่การประกวดประดับประเทศต่อไป: นักอ่านกุรอาน กอรีจาก จังหวัดยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการทดสอบอ่านคำภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ สู่การประกวดประดับประเทศต่อไป ที่ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง: ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกแก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ26ม.ค. 58 ที่ห้องโถงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. / โฆษก ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา: หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เมื่อ26ม.ค.58 ที่โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาส จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน ในงานเมาลิดกลางยะลาสู่อาเซียน: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาส จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน ในงานเมาลิดกลางยะลาสู่อาเซียน งานเมาลิดกลาง จ.ยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24มกราคม – 2กุมภาพันธ์ 2558ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง
ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง: ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกแก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ26ม.ค. 58 ที่ห้องโถงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. / โฆษก ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 12 สงขลา สาธิตการบังคับหุ่นยนต์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล: เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 12 สงขลา สาธิตการบังคับหุ่นยนต์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล ปภ.ยะลา นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จัดแสดงพร้อมทดสอบในงานเมาลิดยะลา มีประชาชนให้ความสนใจชมการสาธิตจำนวนมาก 25ม.ค.58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยะลา ได้นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล ราคา 23ล้าน 3แสนบาท มาจัดแสดงที่งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา: หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เมื่อ26ม.ค.58 ที่โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

Rate this item
(0 votes)

 

pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat

--------------------------------------------------

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

olih lambaga jawatan kuasa majlis ulamah fatoni termasuk para-para ulamah atau pun para guru yang mahir dalam bidang agama bilangan 14 orang yang dapat di benarkan perletakan yayasan pada tanggal 9 january 2556 itu pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat ucapkan tahniah terhadap kejayaan yang berlaku dari ketabahan meng usahaan kawatan kuasa ulamah fatoni darussalam yayasan ini.sebagai menjadi organisasi bidang agama yang penting dalam tempatan wilayah selatan thai akan membawa kepada rakyat mereka yang ber agama islam atau muslim.akan mempunyai mereka yang bolih di wujudkan perpaduan. diterbitkan prisip islam ketetappan yang baik untuk rakyat islam dengan mempunyai mereka yang bolih mendiagnosis putuskan dalam isu konflik agama bolih didapati yang kekal olih semua pihaknya sepaya ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam paling penting terhadap agama islam yang di nyatakan diatas.pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat di terbitkan detail pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam dapat mengetahui seperti yang di ikutnya :-

            1 .prisip pertakbiran ulamah

    perkataan yang di nyatakan olih allah

    bahawa wahai mereka semua peganglah talian allah dan janganlah berpecah belah sesame manusianya (surah ali imran ayat yang 103)

2 .sejarah kejadian

 pertakbiran ulamah fatoni darussalam pada asalnya dapat diasaskan dalam tahun 2536 olih dengan bersatu padu dari para ulamah atau pun para guru yang mahir bidang agamadalam wilayah pattani dan wilayah naratiwas songkhla dan setol yang meletakkan sebagai satu club yaitu pertakbiran ulamah fatoni darussalam mempunyai para guru hajihusin bin muhammat adalah absurd pendak dala sebagai pengurusi dengan mempunyai objektif yang pentingnya yaitu meng ubahkan masaalah sepaya melesaikan perangan agama yang berlaku didalam masyarakat berkaitan dengan prisip akidah (pegangan)dan berbagai –bagai masaolah yang berbiza disgi fikirannya.dikali ini dapat membangunkan masyarakat sepaya bersatu padu dalam ajaran islam yang betul dan aman damainya

kemudian lambaga jawatan kuasa majlis ulamahfatoni darussalamdapat menuju serta membelikan tanah pada kampong parik (pada zaman dahulu telah menjadi tempattan pondok jek da wud path agama fatoni)terletek pada m.2 t.barahom a.merang c.pattani bilangan jamlah 12 ladang sepaya membangunkan pejabat pertakbiran ulamah masjid dan lain-lainnya sebagai menjadi pusat beroperasi dan berbagai-bagainya sepaya memberi faedah kepada masyarakat muslim dan jawatan kuasa telah dibenarkan dengan mengadakan pertakbiran ulamahislam fatoni darussalamtelah didaftarkan permit meletakan pada tanggal 9 january 2556

3. tempat keletakan m.2 t.barahom a.merang c.pattani

4 kehandakan para ulamah

4.1 mengsokong dan mewujudkan paduan para ulamah atau pun mereka yang mahir dalam bidang agamanya

4.2 pegangan dan memahami prisip islam yang benar kepada rakyat muslim mengikut ahli sunnah waljamaah yang telah pegang dalam kitapsuci alkur –an- nulkarim dan sebagai contoh nabi muhammatnya

4.3 telah di putuskan dalam bidang perangan agama

4.4 menyebarkan islam kepada masyarakat menurut ajaran yang benarnya

4.5 menggalak ,mengsokong pendidikan kepada rakyat dan mereka yang memberi kepentingannya

4.6 membaikikan rakyat untuk dapat kuliti dalam masyarakatnya

4.7 menggalak,mengsokong sepaya berlakukan kehormatan terhadap allah dan bersatu padu tulung menulung sesama manusia

5. bertanggung jabab bagi pihak pertakbiran ulamah

5.1 menjemput dan mendesak untuk mendekati terhadap allah dengan meletakan tempat pendidikan islam sepaya menambahkan ulamah atau mereka yang mahir dalam bidang islam dan mendidik perangai dengan baiknya

5.2 menggalak,mengsokongkan rakyat dapat pelajaran ilmu pengetahuan dan di amalkan mengikut ajaran islam dan sunnah apa yang di kehandakinya

5.3 membuka peluang kepada rakyat islam yang memperhantikan kitap dan belajar kitap dengan halusinya

5.4 pengembangan sains agama untuk menjadi jalan yang betul kepada masyarakat islam mengesyarkan dengan ilmu pengantahuan yang baiknya

6.lambaga jawatan pertakbiran ulamah sekarang

6.1 lelaki yang bernama karim naknawa                     ketua persatuan

6.2 lelaki yang bernama abdulbasik jekmak                 naik ketua

6.3 lelaki yang bernama Abdullah abbru                     naik ketua

6.4 lelaki yang bernama ahamatkamee wamusa          naik ketua

6.5 lelaki yang bernama abdulkadir  wamustafa          jawatan kuasa dan setia usaha

6.6 lelaki yang bernama Abdullah abubaka                 jawatan kuasa dan menengah setia usaha

6.7 lelaki yang bernama ajiabdullah mola                   jawatan kuasa dan bendahari

6.8 lelaki yang bernama marayi biru                          jawatan kuasa dan menengah bendahari

            6.9 lelaki yang bernama abdulasit hayisalak                jawatan persatuan

            6.10 lelaki yang bernama hama pula                           jawatan persatuan

            6.11 lelaki yang bernama muhammat adam                jawatan persatuan

            6.12 lelaki yang bernama mahamuk wamuk               jawatan persatuan

            6.13 lelaki yang bernama ahamasukree kasa               jawatan persatuan

            6.14 lelaki yang bernama muhammatradi jekdhing     jawatan persatuan

7. perhubungan taliphon          : 081-0963440 atau 089-7367099

                                                : E-mail jameyah fatoni @ hotmail.com

8. pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat telah ber doa kepada allah  bandarkanlah doa itu kepada jawatan pertakbiran ulamah fatoni darussalam semua dapat damaian sihatkan tubuh badan hatian yang tenang bersama membaikikan masaolah sepaya menjadi tempat penupang bagi islam dan rakyat thai dalam meng ubahkan masaolah tempatan selatan thai mengikut apa yang di kehandakinya

Kenyataan itu datang kefikirannya

…………………………………….

pengarah bahagian kselamatan dalam bahagian keempat

                                               

 

 

 

 

Rom

สถิติการเข้าชม

Today112
Yesterday284
This week1951
This month15046
Total301278

Visitor IP : 54.167.132.102 Visitor Info : Unknown - Unknown วันเสาร์, 31 มกราคม 2558 05:55

Who Is Online 3> Guests : 13 guests online Members : No members online

ข่าวท้องถิ่น

  • ข่าวอำเภอหาดใหญ่
  • ข่าวจังหวัดยะลา
  • ข่าวจังหวัดปัตตานี
  • ข่าวจังหวัดนราธิวาส

เจาะข่าวกีฬา

  • กีฬาชุมชน
  • กีฬาจังหวัด
  • กีฬาแต่ละประเภท

จับเข่าคุยข่าว

  • เจาะกระทู้ข่าวสาร
  • เจาะข่าวติดกระแส
  • รวมพลคนรักข่าว
© SouthDose | SouthDose. All rights reserved.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or ยกเลิก