เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในกรรมสิทธิ์ดินแดนฝั่งแม่น้ำโขง: เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในกรรมสิทธิ์ดินแดนฝั่งแม่น้ำโขง 5 มีนาคม 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในกรรมสิทธิ์ดินแดนฝั่งแม่น้ำโขง ประเทศไทยได้เสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสรวม 5 ครั้ง เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 481,600 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โดยไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600
วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ: วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ขึ้น และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันจัดตั้งสมาคมให้เป็น “วันนักข่าว” ด้วย           วันนักข่าว ถือกำเนิดมาจากวันที่นักข่าวรุ่นบุกเบิกหลายท่านได้ร่วมชุมนุมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมาเมื่อ 48 ปีที่แล้ว แต่ก่อนหน้านั้นหนังสือพิมพ์ทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับ "วันนักข่าว" กันเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดการทำงานของบรรดานักข่าวทั้งหลาย  เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 6
วันมาฆบูชา จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างคึกคัก: วันมาฆบูชา จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างคึกคัก     วันนี้ 4มี.ค.58เวลา 07.30น. ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พล.ต.นพวงศ์ สุระวิชัย รองแม่ทัพภาคที่
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี สงขลา ระบุปัญหาการดำเนินการบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พนักงานเดินหมายไม่กล้าเข้าไปส่งเอกสาร เกรงความไม่ปลอดภัย: ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี สงขลา ระบุปัญหาการดำเนินการบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พนักงานเดินหมายไม่กล้าเข้าไปส่งเอกสาร เกรงความไม่ปลอดภัย คณะผู้บริหารกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พร้อม เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมหารือความปลอดภัยของพนักงานเดินหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องประชุม 1ชั้น 3อาคารเอนกประสงค์
ผู้ปกครองและครูร่วมส่ง 40 เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมคัดตัวรอบสุดท้าย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ: ผู้ปกครองและครูร่วมส่ง 40 เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมคัดตัวรอบสุดท้าย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเวลา 18.00น. วันที่ 3มี.ค. 58ที่ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.อ.อดุลย์ภักดี มะลิพันธุ์
ผู้ว่าฯ ยะลา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเวียนเทียนตอนเที่ยงวัน เนื่องในวันมาฆะบูชา ที่ วัดเวฬุวัน: ผู้ว่าฯ ยะลา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเวียนเทียนตอนเที่ยงวัน เนื่องในวันมาฆะบูชา ที่ วัดเวฬุวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเวียนเทียนตอนเที่ยงวัน เนื่องในวันมาฆะบูชา ที่วัดเวฬุวัน ขณะเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มข้น เมื่อ 4 มี.ค.58 ที่ วัดเวฬุวัน(สะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ม.ราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการจิตรกรรมชุด “ธงชาติไทย” สื่อความหมายให้คนไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์: ม.ราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการจิตรกรรมชุด “ธงชาติไทย” สื่อความหมายให้คนไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เยาวชนรุ่นใหม่ยะลา ให้ความสนใจ ร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธงชาติไทย” สร้างสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดินไทย เมื่อ 3มี.ค.58 ที่ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ถนนเทศบาล 6ตำบลสะเตง
โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร อบจ.ยะลา มอบปุ๋ยแก่เกษตรกรในพื้นที่: โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร อบจ.ยะลา มอบปุ๋ยแก่เกษตรกรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่งมอบปุ๋ยแก่เกษตรกร 393ราย ในพื้นที่อำเภอรามันที่เข้าร่วมโครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร เมื่อ2 มี.ค.58 ที่ ตลาดนัดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกมลายูบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานส่งมอบปุ๋ยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร
กองทัพภาคที่ 4 ประสานงานกองทัพบก สนับสนุนรถสำหรับการขนย้ายยางจากภาคใต้ไปเก็บที่โกดังจังหวัดระยอง: กองทัพภาคที่ 4 ประสานงานกองทัพบก สนับสนุนรถสำหรับการขนย้ายยางจากภาคใต้ไปเก็บที่โกดังจังหวัดระยอง กองทัพภาคที่ 4ประสานงานกองทัพบก สนับสนุนรถสำหรับการขนย้ายยางจากภาคใต้ไปเก็บที่โกดังจังหวัดระยอง เพื่อระบายยางออกจากพื้นที่เตรียมพร้อมรับยางที่เข้าสู่ตลาดใหม่    ที่ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ กองทัพภาคที่ 4นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ (2มี.ค. 58) พลตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดโครงการ พัฒนาเด็ก และเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน “เด็กชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่ จังหวัดยะลา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดโครงการ พัฒนาเด็ก และเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน “เด็กชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่ จังหวัดยะลา เมื่อ 2 มี.ค. 58 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นายอดินันท์ ปากบารา

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

Rate this item
(0 votes)

 

pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat

--------------------------------------------------

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

olih lambaga jawatan kuasa majlis ulamah fatoni termasuk para-para ulamah atau pun para guru yang mahir dalam bidang agama bilangan 14 orang yang dapat di benarkan perletakan yayasan pada tanggal 9 january 2556 itu pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat ucapkan tahniah terhadap kejayaan yang berlaku dari ketabahan meng usahaan kawatan kuasa ulamah fatoni darussalam yayasan ini.sebagai menjadi organisasi bidang agama yang penting dalam tempatan wilayah selatan thai akan membawa kepada rakyat mereka yang ber agama islam atau muslim.akan mempunyai mereka yang bolih di wujudkan perpaduan. diterbitkan prisip islam ketetappan yang baik untuk rakyat islam dengan mempunyai mereka yang bolih mendiagnosis putuskan dalam isu konflik agama bolih didapati yang kekal olih semua pihaknya sepaya ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam paling penting terhadap agama islam yang di nyatakan diatas.pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat di terbitkan detail pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam dapat mengetahui seperti yang di ikutnya :-

            1 .prisip pertakbiran ulamah

    perkataan yang di nyatakan olih allah

    bahawa wahai mereka semua peganglah talian allah dan janganlah berpecah belah sesame manusianya (surah ali imran ayat yang 103)

2 .sejarah kejadian

 pertakbiran ulamah fatoni darussalam pada asalnya dapat diasaskan dalam tahun 2536 olih dengan bersatu padu dari para ulamah atau pun para guru yang mahir bidang agamadalam wilayah pattani dan wilayah naratiwas songkhla dan setol yang meletakkan sebagai satu club yaitu pertakbiran ulamah fatoni darussalam mempunyai para guru hajihusin bin muhammat adalah absurd pendak dala sebagai pengurusi dengan mempunyai objektif yang pentingnya yaitu meng ubahkan masaalah sepaya melesaikan perangan agama yang berlaku didalam masyarakat berkaitan dengan prisip akidah (pegangan)dan berbagai –bagai masaolah yang berbiza disgi fikirannya.dikali ini dapat membangunkan masyarakat sepaya bersatu padu dalam ajaran islam yang betul dan aman damainya

kemudian lambaga jawatan kuasa majlis ulamahfatoni darussalamdapat menuju serta membelikan tanah pada kampong parik (pada zaman dahulu telah menjadi tempattan pondok jek da wud path agama fatoni)terletek pada m.2 t.barahom a.merang c.pattani bilangan jamlah 12 ladang sepaya membangunkan pejabat pertakbiran ulamah masjid dan lain-lainnya sebagai menjadi pusat beroperasi dan berbagai-bagainya sepaya memberi faedah kepada masyarakat muslim dan jawatan kuasa telah dibenarkan dengan mengadakan pertakbiran ulamahislam fatoni darussalamtelah didaftarkan permit meletakan pada tanggal 9 january 2556

3. tempat keletakan m.2 t.barahom a.merang c.pattani

4 kehandakan para ulamah

4.1 mengsokong dan mewujudkan paduan para ulamah atau pun mereka yang mahir dalam bidang agamanya

4.2 pegangan dan memahami prisip islam yang benar kepada rakyat muslim mengikut ahli sunnah waljamaah yang telah pegang dalam kitapsuci alkur –an- nulkarim dan sebagai contoh nabi muhammatnya

4.3 telah di putuskan dalam bidang perangan agama

4.4 menyebarkan islam kepada masyarakat menurut ajaran yang benarnya

4.5 menggalak ,mengsokong pendidikan kepada rakyat dan mereka yang memberi kepentingannya

4.6 membaikikan rakyat untuk dapat kuliti dalam masyarakatnya

4.7 menggalak,mengsokong sepaya berlakukan kehormatan terhadap allah dan bersatu padu tulung menulung sesama manusia

5. bertanggung jabab bagi pihak pertakbiran ulamah

5.1 menjemput dan mendesak untuk mendekati terhadap allah dengan meletakan tempat pendidikan islam sepaya menambahkan ulamah atau mereka yang mahir dalam bidang islam dan mendidik perangai dengan baiknya

5.2 menggalak,mengsokongkan rakyat dapat pelajaran ilmu pengetahuan dan di amalkan mengikut ajaran islam dan sunnah apa yang di kehandakinya

5.3 membuka peluang kepada rakyat islam yang memperhantikan kitap dan belajar kitap dengan halusinya

5.4 pengembangan sains agama untuk menjadi jalan yang betul kepada masyarakat islam mengesyarkan dengan ilmu pengantahuan yang baiknya

6.lambaga jawatan pertakbiran ulamah sekarang

6.1 lelaki yang bernama karim naknawa                     ketua persatuan

6.2 lelaki yang bernama abdulbasik jekmak                 naik ketua

6.3 lelaki yang bernama Abdullah abbru                     naik ketua

6.4 lelaki yang bernama ahamatkamee wamusa          naik ketua

6.5 lelaki yang bernama abdulkadir  wamustafa          jawatan kuasa dan setia usaha

6.6 lelaki yang bernama Abdullah abubaka                 jawatan kuasa dan menengah setia usaha

6.7 lelaki yang bernama ajiabdullah mola                   jawatan kuasa dan bendahari

6.8 lelaki yang bernama marayi biru                          jawatan kuasa dan menengah bendahari

            6.9 lelaki yang bernama abdulasit hayisalak                jawatan persatuan

            6.10 lelaki yang bernama hama pula                           jawatan persatuan

            6.11 lelaki yang bernama muhammat adam                jawatan persatuan

            6.12 lelaki yang bernama mahamuk wamuk               jawatan persatuan

            6.13 lelaki yang bernama ahamasukree kasa               jawatan persatuan

            6.14 lelaki yang bernama muhammatradi jekdhing     jawatan persatuan

7. perhubungan taliphon          : 081-0963440 atau 089-7367099

                                                : E-mail jameyah fatoni @ hotmail.com

8. pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat telah ber doa kepada allah  bandarkanlah doa itu kepada jawatan pertakbiran ulamah fatoni darussalam semua dapat damaian sihatkan tubuh badan hatian yang tenang bersama membaikikan masaolah sepaya menjadi tempat penupang bagi islam dan rakyat thai dalam meng ubahkan masaolah tempatan selatan thai mengikut apa yang di kehandakinya

Kenyataan itu datang kefikirannya

…………………………………….

pengarah bahagian kselamatan dalam bahagian keempat

                                               

 

 

 

 

Rom

Latest from Rom

สถิติการเข้าชม

Today16
Yesterday314
This week1395
This month1876
Total314914

Visitor IP : 54.91.192.195 Visitor Info : Unknown - Unknown วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 01:22

Who Is Online 3> Guests : 13 guests online Members : No members online

ข่าวท้องถิ่น

  • ข่าวอำเภอหาดใหญ่
  • ข่าวจังหวัดยะลา
  • ข่าวจังหวัดปัตตานี
  • ข่าวจังหวัดนราธิวาส

เจาะข่าวกีฬา

  • กีฬาชุมชน
  • กีฬาจังหวัด
  • กีฬาแต่ละประเภท

จับเข่าคุยข่าว

  • เจาะกระทู้ข่าวสาร
  • เจาะข่าวติดกระแส
  • รวมพลคนรักข่าว
© SouthDose | SouthDose. All rights reserved.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or ยกเลิก