การประชุมหารือฟื้นฟูศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรม ชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา: การประชุมหารือฟื้นฟูศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรม ชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา        28 กรกฎาคม 2557 ที่ ห้องประชุม 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
พลังคิดสะกิดโลก เด็กตรังลดใช้พลังงาน: พลังคิดสะกิดโลก เด็กตรังลดใช้พลังงาน           พลังงานเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักพลังงานและเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดทำ "โครงการพลังคิด สะกิดโลก" โครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้เยาวชนเรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง สำหรับภาคใต้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,408
พุทธศาสนิกชนยะลา ร่วมตักบาตรถวายสังฆทานแด่ คณะสงฆ์ อุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: พุทธศาสนิกชนยะลา ร่วมตักบาตรถวายสังฆทานแด่ คณะสงฆ์ อุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       24 กรกฎาคม 2557 วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ จังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ทหาร
อาเซียนสู่"ภูมิภาคนิยม" เข้าใจภายใน-รับมือภายนอก: อาเซียนสู่"ภูมิภาคนิยม" เข้าใจภายใน-รับมือภายนอก             ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะประชาคมความร่วมมือ ที่อิงอยู่บนพื้นฐานภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญนั้น นอกจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะมีนโยบายที่ยึดโยงอยู่กับความรับผิดชอบในการเป็นพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกันแล้ว ประชาชนในแต่ละประเทศยังต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในระดับประชาชน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกที่สอดรับกับพลวัตที่ขับเคลื่อนความร่วมมือด้วย ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยและอาเซียนภาคพื้นทวีป : ผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความ ขัดแย้ง"
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า ในโครงการสายใยรัก สู่เด็กกำพร้า เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี : ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า ในโครงการสายใยรัก สู่เด็กกำพร้า เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี           วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส
ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก ชงพาณิชย์ เสนอ คสช. 5 ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวไทย ปลายก.ค.นี้ : ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก ชงพาณิชย์ เสนอ คสช. 5 ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวไทย ปลายก.ค.นี้        นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวภายหลังการหารือเรื่องยุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมกับ
ยะลาจัดงานคืนความสุขสู่ชายแดนใต้: ยะลาจัดงานคืนความสุขสู่ชายแดนใต้         จังหวัดยะลาจัดมหกรรมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ที่สวนขวัญเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยงานมหกรรมโอทอปและของดีทั่วไทย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 งานมหกรรมผลไม้และปศุสัตว์ชายแดนใต้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อ่านสถานการณ์รอมฎอน” เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล DSID ในการหนุนเสริมสันติภาพ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อ่านสถานการณ์รอมฎอน” เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล DSID ในการหนุนเสริมสันติภาพ       24 กรกฎาคม 2557 ที่ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน        เมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พันเอกปราโมทย์ 
เปิดเผยจากกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดบริเวณบ่อนชนไก่ หมู่ 3 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี :       24 กรกฎาคม 2557 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

Rate this item
(0 votes)

 

pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat

--------------------------------------------------

ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam

olih lambaga jawatan kuasa majlis ulamah fatoni termasuk para-para ulamah atau pun para guru yang mahir dalam bidang agama bilangan 14 orang yang dapat di benarkan perletakan yayasan pada tanggal 9 january 2556 itu pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat ucapkan tahniah terhadap kejayaan yang berlaku dari ketabahan meng usahaan kawatan kuasa ulamah fatoni darussalam yayasan ini.sebagai menjadi organisasi bidang agama yang penting dalam tempatan wilayah selatan thai akan membawa kepada rakyat mereka yang ber agama islam atau muslim.akan mempunyai mereka yang bolih di wujudkan perpaduan. diterbitkan prisip islam ketetappan yang baik untuk rakyat islam dengan mempunyai mereka yang bolih mendiagnosis putuskan dalam isu konflik agama bolih didapati yang kekal olih semua pihaknya sepaya ucapkan tahniah dengan mengadakan pertakbiran ulamah islam paling penting terhadap agama islam yang di nyatakan diatas.pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat di terbitkan detail pertakbiran ulamah islam fatoni darussalam dapat mengetahui seperti yang di ikutnya :-

            1 .prisip pertakbiran ulamah

    perkataan yang di nyatakan olih allah

    bahawa wahai mereka semua peganglah talian allah dan janganlah berpecah belah sesame manusianya (surah ali imran ayat yang 103)

2 .sejarah kejadian

 pertakbiran ulamah fatoni darussalam pada asalnya dapat diasaskan dalam tahun 2536 olih dengan bersatu padu dari para ulamah atau pun para guru yang mahir bidang agamadalam wilayah pattani dan wilayah naratiwas songkhla dan setol yang meletakkan sebagai satu club yaitu pertakbiran ulamah fatoni darussalam mempunyai para guru hajihusin bin muhammat adalah absurd pendak dala sebagai pengurusi dengan mempunyai objektif yang pentingnya yaitu meng ubahkan masaalah sepaya melesaikan perangan agama yang berlaku didalam masyarakat berkaitan dengan prisip akidah (pegangan)dan berbagai –bagai masaolah yang berbiza disgi fikirannya.dikali ini dapat membangunkan masyarakat sepaya bersatu padu dalam ajaran islam yang betul dan aman damainya

kemudian lambaga jawatan kuasa majlis ulamahfatoni darussalamdapat menuju serta membelikan tanah pada kampong parik (pada zaman dahulu telah menjadi tempattan pondok jek da wud path agama fatoni)terletek pada m.2 t.barahom a.merang c.pattani bilangan jamlah 12 ladang sepaya membangunkan pejabat pertakbiran ulamah masjid dan lain-lainnya sebagai menjadi pusat beroperasi dan berbagai-bagainya sepaya memberi faedah kepada masyarakat muslim dan jawatan kuasa telah dibenarkan dengan mengadakan pertakbiran ulamahislam fatoni darussalamtelah didaftarkan permit meletakan pada tanggal 9 january 2556

3. tempat keletakan m.2 t.barahom a.merang c.pattani

4 kehandakan para ulamah

4.1 mengsokong dan mewujudkan paduan para ulamah atau pun mereka yang mahir dalam bidang agamanya

4.2 pegangan dan memahami prisip islam yang benar kepada rakyat muslim mengikut ahli sunnah waljamaah yang telah pegang dalam kitapsuci alkur –an- nulkarim dan sebagai contoh nabi muhammatnya

4.3 telah di putuskan dalam bidang perangan agama

4.4 menyebarkan islam kepada masyarakat menurut ajaran yang benarnya

4.5 menggalak ,mengsokong pendidikan kepada rakyat dan mereka yang memberi kepentingannya

4.6 membaikikan rakyat untuk dapat kuliti dalam masyarakatnya

4.7 menggalak,mengsokong sepaya berlakukan kehormatan terhadap allah dan bersatu padu tulung menulung sesama manusia

5. bertanggung jabab bagi pihak pertakbiran ulamah

5.1 menjemput dan mendesak untuk mendekati terhadap allah dengan meletakan tempat pendidikan islam sepaya menambahkan ulamah atau mereka yang mahir dalam bidang islam dan mendidik perangai dengan baiknya

5.2 menggalak,mengsokongkan rakyat dapat pelajaran ilmu pengetahuan dan di amalkan mengikut ajaran islam dan sunnah apa yang di kehandakinya

5.3 membuka peluang kepada rakyat islam yang memperhantikan kitap dan belajar kitap dengan halusinya

5.4 pengembangan sains agama untuk menjadi jalan yang betul kepada masyarakat islam mengesyarkan dengan ilmu pengantahuan yang baiknya

6.lambaga jawatan pertakbiran ulamah sekarang

6.1 lelaki yang bernama karim naknawa                     ketua persatuan

6.2 lelaki yang bernama abdulbasik jekmak                 naik ketua

6.3 lelaki yang bernama Abdullah abbru                     naik ketua

6.4 lelaki yang bernama ahamatkamee wamusa          naik ketua

6.5 lelaki yang bernama abdulkadir  wamustafa          jawatan kuasa dan setia usaha

6.6 lelaki yang bernama Abdullah abubaka                 jawatan kuasa dan menengah setia usaha

6.7 lelaki yang bernama ajiabdullah mola                   jawatan kuasa dan bendahari

6.8 lelaki yang bernama marayi biru                          jawatan kuasa dan menengah bendahari

            6.9 lelaki yang bernama abdulasit hayisalak                jawatan persatuan

            6.10 lelaki yang bernama hama pula                           jawatan persatuan

            6.11 lelaki yang bernama muhammat adam                jawatan persatuan

            6.12 lelaki yang bernama mahamuk wamuk               jawatan persatuan

            6.13 lelaki yang bernama ahamasukree kasa               jawatan persatuan

            6.14 lelaki yang bernama muhammatradi jekdhing     jawatan persatuan

7. perhubungan taliphon          : 081-0963440 atau 089-7367099

                                                : E-mail jameyah fatoni @ hotmail.com

8. pihak pengarah bahagian keselamatan dalam bahagian keempat telah ber doa kepada allah  bandarkanlah doa itu kepada jawatan pertakbiran ulamah fatoni darussalam semua dapat damaian sihatkan tubuh badan hatian yang tenang bersama membaikikan masaolah sepaya menjadi tempat penupang bagi islam dan rakyat thai dalam meng ubahkan masaolah tempatan selatan thai mengikut apa yang di kehandakinya

Kenyataan itu datang kefikirannya

…………………………………….

pengarah bahagian kselamatan dalam bahagian keempat

                                               

 

 

 

 

Rom

Latest from Rom

สถิติการเข้าชม

Today103
Yesterday1636
This week1739
This month28748
Total177794

Visitor IP : 54.204.142.143 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอังคาร, 29 กรกฎาคม 2557 03:23

Who Is Online 3> Guests : 20 guests online Members : No members online

ข่าวท้องถิ่น

  • ข่าวอำเภอหาดใหญ่
  • ข่าวจังหวัดยะลา
  • ข่าวจังหวัดปัตตานี
  • ข่าวจังหวัดนราธิวาส

เจาะข่าวกีฬา

  • กีฬาชุมชน
  • กีฬาจังหวัด
  • กีฬาแต่ละประเภท

จับเข่าคุยข่าว

  • เจาะกระทู้ข่าวสาร
  • เจาะข่าวติดกระแส
  • รวมพลคนรักข่าว
© SouthDose | SouthDose. All rights reserved.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or ยกเลิก